Begeleiding

Wij begeleiden u door het hele proces

CSC begeleidt u vanaf de start doorheen het hele proces en voor elk mogelijk selfstorage concept. Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken wij over de vereiste expertise om u te ondersteunen met essentieel advies om uw concept verder te definiëren en het technisch ontwerp uit te werken.

1

Wat is selfstorage huren?

U bezit of huurt op lange termijn een gebouw waarin u stalen units met poorten of draaideuren laat plaatsen. Deze kunnen verhuurd worden aan particulieren of professionals.

De kunst van selfstorage is om de verhuurbare ruimte van een gebouw te maximaliseren. Denk daarbij aan bouwen in de hoogte. Een andere belangrijke factor is het verkrijgen van een zo hoog mogelijke bezettingsgraad.

Wanneer u beide combineert, krijgt u een rendement op uw investering dat het hoogste of op één na hoogste is in vastgoedbeheer.

Markttrend

 • Aantal faciliteiten: in 2021 waren er 5.173 selfstorage faciliteiten in Europa, wat slechts een tiende is van de 50.000 faciliteiten in de VS. Het toont de groeimogelijkheden voor Europa.
 • Gemiddelde huur: € 250 per m² per jaar
 • Gemiddelde bezettingsgraad: 81,5% in 2021 t.o.v. 79,8% in 2020.
 • Mankracht: het gemiddelde fulltime personeel per faciliteit is gedaald van 1,8 in 2018 naar 1,4 in 2020. Er is bijna geen mankracht nodig om een selfstorage faciliteit te exploiteren en het kan zelfs lager zijn met een onbemand operationeel systeem.

Wat is het rendement op de investering?

 • Het gemiddelde ROI ligt tussen de 10% en 16% en in sommige gevallen wordt zelfs 20% ROI behaald. Dit percentage ligt hoger dan bij kantoren, bedrijfsruimten, winkels of appartementen. Grote investeringsfondsen en pensioenfondsen investeren in deze kleine vastgoedniche vanwege het hoge ROI.
 • Investeren in selfstorage is de eerste 2-3 jaar erg afhankelijk van contant geld. Maar deze investering zal zich later vertalen in een kasstroomgenererende faciliteit.
 • Een andere belangrijke factor die de selfstorage sector zo lucratief maakt: hij is erg crisisbestendig. Tijdens de crisis van 2008 waren selfstorage REIT’s (Real Estate Investment Trust) het enige type vastgoedactiva dat positief was.

Verschillende exitstrategieën

Dit is een sector waarin er verschillende opties zijn met betrekking tot exitstrategieën en het runnen van de faciliteit

 • Nevenactiviteit die niet veel aandacht vereist (naast hoofdactiviteit)
 • Kan worden gebruikt als pensioeninvestering met weinig vereiste arbeidstijd
 • Als investering om later door te verkopen aan grote selfstorage groepen of investeringsfondsen
 • Om een volledig onafhankelijke selfstorage groep te worden
2
2

Vóór de eerste schets

Een gebouw:

Indien u al een gebouw heeft, zullen wij u op basis van de locatie een budgetofferte bezorgen die gebruikt kan worden in uw ondernemingsplan om ter financiering voor te leggen aan de bank.

Hebt u nog geen gebouw, dan is de locatie cruciaal. U kunt een bestaand gebouw kopen of huren of een nieuw gebouw optrekken. Het is belangrijk om te weten dat een gebouw niet specifiek ontworpen hoeft te zijn voor selfstorage. Het kan zelfs een oude bakkerij, een magazijn… zijn.

Zodra u een locatie heeft gevonden, evalueren we samen met u de haalbaarheid van een selfstorage site op die locatie (belangrijk zijn: bereikbaarheid, grootte, nabijheid stadscentrum, woon- of industriegebied, dicht bij invalswegen…)

Op basis van de gevonden locatie kunnen wij een budgetofferte van de investering geven die gebruikt kan worden in uw ondernemingsplan om ter financiering voor te leggen aan de bank.

Brandweer:

Specifieke vereisten voor selfstorage in de omgeving moet u navragen bij de plaatselijke brandweer (deze verschillen per locatie). We hebben oplossingen klaar voor het geval de brandweer specifieke regels oplegt.

Vergunningsprocedure

Op basis van alle bovenstaande informatie maken wij een eerste schets. Deze schets kan worden gebruikt voor de vergunningsprocedure die door u in orde wordt gebracht. Nadat u de vergunning heeft ontvangen en de bank akkoord is gegaan met de financiering, gaan we naar stap 3: projecttekening.

3

Projecttekening

Op basis van de eerste schets en de opmerkingen van de vergunningverlenende overheid, maken we een nieuwe, gedetailleerde tekening (inclusief ingangen, toiletten, gangen, schoorstenen, mezzanine, trappen…) Deze tekening wordt met u besproken en dit wordt 2 tot 3 keer herhaald om te komen tot een definitieve tekening met alle details. Zodra de definitieve tekening door u is goedgekeurd, maken we een gedetailleerde offerte en bepalen we een tijdschema (start installatie – wie doet wat in detail – betalingsvoorwaarden – garanties…) We sluiten een wederzijds voordelige overeenkomst die leidt tot stap 4: constructie & installatie
4
4

Constructie- & installatieproces

De persoon die uw tekeningen maakte, wordt gedurende het hele proces aangesteld als uw projectmanager om een vlotte realisatie van het project te verzekeren.

Wij komen bij u op locatie, waar dan ook in Europa, om te controleren of het gebouw voldoet aan de eisen om op basis van de overeengekomen tekening met de installatie te kunnen starten. Kleine aanpassingen moeten worden besproken voordat de productie wordt gestart. Deze stap heeft als doelde klant volledig tevreden te stellen. Op basis van deze definitieve tekening wordt gestart met de productie.

Om ervoor te zorgen dat de opstart van de installatie vanaf dag één soepel verloopt, wordt er een communicatietool gemaakt en gedeeld tussen u, de teamleider van de installatie, de projectmanager en de CSC-directie. Deze tool zal worden gebruikt voor alle gedetailleerde communicatie bij elke stap van het proces.

Bij de start van de installatie bent u persoonlijk aanwezig om het installatieteam te onthalen en uitleg te geven over het huishoudelijk reglement en de veiligheidsvoorschriften. Daarna kan het team zelfstandig aan de slag.

Aan het einde van de installatie wordt u uitgenodigd voor een inspectieronde met de teamleider om het uitgevoerde werk te evalueren. Elke opmerking die door u of de teamleider wordt gemaakt, wordt op een snag list-platform geplaatst, waarvan u het verslag ontvangt. Hiermee is het installatieproces voltooid en starten we met de snag list, die we normaal gezien binnen de 3 weken proberen af te werken.

5

De faciliteit is klaar

Onze salesmanager zal uw faciliteit bezoeken om het project en de bedrijfsprestaties te evalueren. We zullen dit bezoek ook gebruiken om de commerciële prestaties van uw site en het aantal gehuurde units te evalueren en te kijken of de website kan worden geoptimaliseerd, welke reclamestrategieën mogelijk zijn… Allemaal met als doel uw investering te kunnen optimaliseren. Ook maken we van deze gelegenheid gebruik om nadere afspraken te maken over uw toekomstige ontwikkelingen.